Blaťáček

Soubor má od roku 1979 i dětskou složku, která sdružuje děti ve věku od 4 do 14 let, jehož vedoucí byly Jaroslava Kojanová, Jitka Zemenová, Marie Klapušová, Marie Švejdová, Ivana Maříková a Vlaďka Vomáčková. V současné době jsou vedoucí souboru Markéta Švejdová a Lenka Sýkorová.

Svou činnost orientuje na lidové tanečky, zpěvy, hry zaměřené k různým obdobím v roce. Tak si soubor vychovává stále novou generaci, i když zdaleka ne všichni zůstanou lidovému umění věrni.

Odnáší si, ale do života to krásné, co lidová písnička a lidové umění dává, a to jsou radost, láska, cit a úcta k lidem. Vážíme si toho, že nejen starší, ale i mladí lidé v souboru tráví volné chvíle s tou naší krásnou lidovou písničkou a jí obohacují svůj život a životy všech, kteří si ji prostřednictvím našich vystoupení přijdou poslechnout.