Historie

Vznik Blaťáckého souboru Ševětín

25. ledna 1975 pořádal v Ševětíně Český svaz včelařů "Staročeský bál". Dvanáct párů spolu s houslistou a učitelem panem Václavem Valešem (*1910+1991) secvičilo předtančení Českou národní besedu. Bál byl zahájen v originálních blatských krojích, zapůjčených od starousedlíků ze Ševětína a okolí. To byly prvopočátky Blaťáckého souboru. Lidová písnička a tanec daly dohromady partu lidí, kteří se již nechtěli rozejít.

Blaťácký soubor byl založen na podzim r. 1975 při Osvětové besedě v Ševětíně. Tehdy měl 51 členů. Prvním vedoucím byl pan Josef Kožíšek (*1921+1987). Pěveckou složku vedl pan uč. František Sláma (*1905+1996). Kapelu, ve složení dva klarinety, dvoje housle, dudy, heligonka, violoncelo, které bylo brzy nahrazeno kontrabasem, vedl pan uč. František Havlíček (*1921+1997). Soubor zpočátku vystupoval v zapůjčených blatských krojích. V r. 1975 byly z prostředků Okresního úřadu v Českých Budějovicích pořízeny jejich repliky. V r. 1977 se stal vedoucím pan Josef Kojan. Po jeho odchodu v r. 1989 se soubor rozdělil na stávající Blaťácký soubor s vedoucí Marií Švejdovou a soubor Javor s vedoucím Josefem Kojanem. Zřizovatelem Blaťáckého souboru byla Obec Ševětín, nyní Městys Ševětín, který poskytuje souboru prostory kulturního domu pro nácviky a vystoupení a dle možností prostředky na pořizování nových krojů. V knihovně Kulturního domu vybudoval síň tradic přístupnou pro širokou veřejnost, kde je možné si prohlédnout vystavené originální blatské kroje.

Blaťácký soubor písní a tanců


S Blaťáckým souborem od jeho založení spolupracovali manželé Hervíčovi z Tábora a František Fučík z Lišova. Souboru předávali zkušenosti, prostřednictvím Krajského kulturního střediska, i další odborníci jako Marie Uhlíková-Oberfalcerová s manželem Karlem Oberfalcerem, manželé Rejškovi a další. V Blaťáckém souboru v současnosti pracují společně tři generace tanečníků, zpěváků a muzikantů. Předávají si zkušenosti a lásku k lidovému umění svého kraje. Vedení souboru od r. 1990 tvořili:  Marie Švejdová, um. vedoucí Mgr. Jitka Zemenová, Mgr. Jitka Lidralová, zpěv – Mgr. Ivana Maříková, organizační vedoucí Ing. Petr Pokorný, Ing. Petr Mizera, Zbyněk Layer, kapelník František Havlíček, od roku 1992 Ing. Petr Nováček.